top of page
shutterstock_1197153475.jpg

 Bilgi Güvenliği ve Kalite Politikamız

bar_1.png
bar_1.png
cw_new.png

Cyberwise olarak siber güvenlik alanında yenilikçi ve öncü çözümler üreterek, fark yaratan bir marka olmak vazgeçilmez amacımızdır.

 

Misyonumuz, vizyonumuz ve değerlerimiz doğrultusunda; müşterilerimizin iş sürekliliği ve itibarı açısından en değerli varlıklarından biri olan bilgilerinin, siber tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması için bütünleşik, etkin, sürdürülebilir, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin yanı sıra uygulanabilir yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılayan çözümler üretiyoruz.

 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygun olarak, risk bazlı düşünme yaklaşımı ile gerçekleştirdiğimiz ve sürekli iyileştirdiğimiz süreçlerimiz sayesinde, tabii olduğumuz yasa ve düzenlemelere uyumu sağlayarak, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılanmasını, böylelikle müşterilerimizin bilgilerinin gerekli şekilde korunmasını güvence altına almaktayız.

 

Sürdürülebilir başarı için, müşterilerimizin yanı sıra, etkileşim içinde olduğumuz tüm ilgili iç ve dış tarafların da kalite ve bilgi güvenliği yönetimiyle ilgili ihtiyaç ve beklentilerini belirlemenin ve onların yönetim sistemleri üzerindeki etkilerini dikkate almanın gerekliliğinin bilinci içindeyiz.

 

Üst Yönetim olarak, Cyberwise’ın iş süreçleri ile entegre hale getirdiğimiz yönetim sistemleri uygulamalarının, liderliğini ve etkinliğine dair nihai sorumluluğu üstlenmekte, gereken tüm kaynakların mevcut ve kullanılabilir olmasını sağlamaktayız. Yönetsel rolleri üstlenen çalışanlarımızın ise kendi sorumluluk alanlarında liderlik yaklaşımını üstlenmelerini desteklemekteyiz.

 

Tüm çalışanlarımızla, yönetim sistemlerinin etkinliğinin önemi hakkında gerekli iletişimi kurmakta, yetkinliklerinin iyileştirilmesi ve bağlılıkları için eğitimler de dahil olmak üzere, gereken tüm faaliyetleri gerçekleştirmeyiz. Oluşturduğumuz açık ve şeffaf iletişim ortamı, çalışanlarımızın bilgi ve deneyimleri doğrultusunda, iyileştirme çalışmalarına katılımını sağlamaktadır.

 

Kalite ve bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin amaçlanan sonuçları yerine getirme başarısını periyodik olarak gözden geçirmekte, gerçekçi karar alma yaklaşımımız sayesinde, gerekli iyileştirmelerin zamanında hayata geçirilmesini güvence altına almaktayız.

 

Kalite ve bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulamalarımızı, etkileşim içinde olduğumuz tüm taraflar nezdinde itibarımızı ve güvenilirliğimizi artıran, kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir unsuru olarak görmekteyiz.

bottom of page